A Tribute to The North Shore Gaelic Singers

$23.95

This CD was done in a tribute to the North Shore Gaelic Singers. It contains traditional Songs from Cape Breton Island recorded from 1974 to 1986.

 

5 in stock

Order Comments/Shipping Notes

Add note/comment below (if required)

SKU: 04CDTNSS Categories: ,

Description

Track List

1 – MoRun, Mo Nighean Donn Bhoidheach

2 – Oran Shep

3 – Thug Mi Gaol Do ‘N Fhear Bhan

4 – Far An Laigh Thu Nighneag An Nochd

5 – Ged A Sheol Mi Air M’ Aincol

6 – ‘N Te Bhan ‘S An Dachaidh Luachrach

7 – Cha Bhi Mi Buan

8 – A’ Mhorag ‘S na Horo Ghealaidh

9 – Eilean A’ Fhraoich

10 – O, Teannaibh Dluth is Togaibh Fonn

11 –  E Horo Mo Mhaighdinn Lurach

12 – Loaidh

13 – Tribute to The North Shore Gaelic Singers

 

Additional information

Dimensions 10 x 8 x 2 in